Sovelluksesta

Pääidea on ikäihmisten kiinnostuksien kohteiden mukainen Tampereen 3D-kartta. Tarkoitus on, että kun sovelluksen ideoija Marko Suvila esittelee sovellusta Likioma-projektissa, niin ikäihmisiltä tulisi ideoita, millaisia sovelluksia heille voisi avoimen paikkatiedon pohjalta toteuttaa.

Sovelluksen ensimmäisellä 3D-karttalehdellä on esillä erityisesti ikäihmisiä kiinnostavia avoimien aineistojen kohteita kuten kahviloita, uimahalleja, kirjastoja, tapahtuma- ja virkistyskohteita sekä bussit sijaintinsa mukaan. Toisella 3D-karttalehdellä on esitetty Hämeenpuiston ja Satakunnankadun risteyksen liikennevalojen reaaliaikainen tilanne. Liikennevalovisualisointi ei ole erityisesti ikäihmisille suunnattu, mutta luonnollisesti ikäihmisetkin liikkuvat kävellen ja autoillen liikenteessä, joten myös sen osalta heiltä voi tulla sovellusideoita.

Työ poikkeaa monista 3D-karttasovelluksista siinä, että kartalla on tuotu erityisesti kohdeyleisöä kiinnostava tieto esiin eli esimerkiksi rakennuksia, lukuunottamatta joitakin maamerkkejä, ei ole esitetty 3D-muodossa vaan kiinnostava tieto on esitetty 3D-ikoneina kartalla.

Tiimi

Marko Suvila:lla oli idea tehdä 3D-kartta ikäihmisille.

Erno Mäkinen toteutti Marko Suvilan idean.

3D-mallit

Sovellusta varten Erno Mäkisen luomat 3D-mallit ovat käytettävissä CC-BY 4.0 -lisenssin mukaisesti. Vapaan lähdekoodin Blender -sovelluksen .blend-projektitiedostot ja tämän sovelluksen 3D-toteutuksessa käytetyn vapaan lähdekoodin Three.js-kirjastoon luettavat OBJMTL-mallit ovat omalla sivullaan.

Sovelluksen lähdekoodi

Lähdekoodi on julkaistu GitHubissa.

Sovelluksessa hyödynnetty avoin data